ท่อ PPR

ท่อ PP-R 80 ย่อมาจาก Random Copolymer Polypropylene (80) เป็นพลาสติกคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นท่อที่คิดค้นขึ้นภายใต้คุณสมบัติด้านเคมี และฟิสิกส์ ที่เกิดคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะสมต่อการ ใช้งานท่อประปา และงานท่อประเภทต่างๆ เป็นท่อพลาสติกที่มีพื้นฐานโครงสร้าง ทางเคมีมาจาก Polypropylene ซึ่งได้รับการยอมรับ จาก Greenpeace ว่า เป็นพลาสติกที่สะอาดมากที่สุดชนิดหนึ่ง

รายละเอียดสินค้า
เอกสารต่างๆ

ท่อ PP-R แบบ SDR 11 (PN10) Economy Class

ประเภทการใช้งาน : ประบบท่อน้ำประปา ท่อน้ำอุ่น ระบบท่อ Chilled Waterหรือระบบท่ออื่นๆ ท่อ up feed, down feed, ท่อ branch,ท่อลม Air compressor, ท่อสารเคม

อุณหภูมิการใช้งาน : 3-60 องศาเซลเซียส

อายุการใช้งาน (Life Time) : 50 ปี

ความดัน (Working Pressure) : PN 10 หรือประมาณ 10 บาร์

ภายใต้มาตรฐาน : DIN 8077/78 & ISO 15874

มาตรฐานความสะอาด : BS 6920 Part II

ความยาวต่อเส้น : 4 เมตร

รูปลักษณ์ภายนอก (สี) : เขียว

ท่อ PP-R แบบ SDR 6 (PN20) High Pressure Class

ประเภทการใช้งาน : ระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อน้ำร้อน ระบบท่อ Chilled Water หรือระบบท่ออื่นๆ ระบบท่อ Solar cell, หม้อต้มน้ำ

อุณหภูมิการใช้งาน : 3-95 องศาเซลเซียส

อายุการใช้งาน(Life Time) : 50 ปี

ความดัน (Working Pressure) : PN 20 หรือประมาณ 20 บาร์

ภายใต้มาตรฐาน : DIN 8077/78 & ISO 15874

มาตรฐานความสะอาด : BS 6920 Part II

ความยาวต่อเส้น : 4 เมตร

รูปลักษณ์ภายนอก (สี) : สีเขียว มีแถบขาว สี่เส้น

ท่อ PP-R แบบ Fiber Composite Pipe SDR 6 (PN20) Durable Class

ประเภทการใช้งาน : ระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อน้ำร้อน ระบบท่อ Chilled Water หรือระบบท่ออื่นๆ

คุณสมบัติพิเศษ : ลดการยืด/ขยายตัวลง 3 เท่าฒฝ

อุณหภูมิการใช้งาน : 3-95 องศาเซลเซียส

อายุการใช้งาน(Life Time) : 50 ปี

ความดัน (Working Pressure) : PN 20 หรือประมาณ 20 บาร์

ภายใต้มาตรฐาน : DIN 8077/78 & ISO 15874

มาตรฐานความสะอาด : BS 6920 Part II

ความยาวต่อเส้น : 4 เมตร

รูปลักษณ์ภายนอก (สี) : สีเขียว มีแถบแดง สี่เส้น