อุปกรณ์ PVC(ตราช้าง)

รายละเอียดสินค้า
เอกสารต่างๆ

อุปกรณ์พีวีซีตราช้าง (SCG ACCESSORIES)

SCG SOLVENT CEMENT(HIGH PRESSURE)

น้ำยาประสานท่อพีวีซีตราช้าง (ชนิดเข้มข้น)

SCG SOLVENT CEMENT(HIGH PRESSURE)

น้ำยาประสานท่อพีวีซีตราช้าง (ชนิดเข้มข้น)

SCG SOLVENT CEMENT(STANDAED)

น้ำยาประสานท่อพีวีซีตราช้าง (ชนิดใส)

SCG SOLVENT CEMENT(STANDAED) WITE BRUSH

น้ำยาประสานท่อพีวีซีตราช้าง (ชนิดใส) พร้อมแปรง

CLEANSER

น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี

SCG TAPES FOR THREAD SEALING

เทปพันเกลียว ตราช้าง