ท่อ PVC(ตราช้าง)

ท่อ PP-R 80 ย่อมาจาก Random Copolymer Polypropylene (80) เป็นพลาสติกคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นท่อที่คิดค้นขึ้นภายใต้คุณสมบัติด้านเคมี และฟิสิกส์ ที่เกิดคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะสมต่อการ ใช้งานท่อประปา และงานท่อประเภทต่างๆ เป็นท่อพลาสติกที่มีพื้นฐานโครงสร้าง ทางเคมีมาจาก Polypropylene ซึ่งได้รับการยอมรับ จาก Greenpeace ว่า เป็นพลาสติกที่สะอาดมากที่สุดชนิดหนึ่ง

รายละเอียดสินค้า
เอกสารต่างๆ

ท่อพีวีซีตราช้าง "งานร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" (SCG "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT(YELLOW)")

Plain End

ชนิดปลายเรียบ

End Socket

ชนิดบานหัว

 

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง "งานร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)"ฉีด (SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT(YELLOW)")INJECTION

SOCKET-TOT

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง

TEE-TOT

สามทาง-ร้อยสาย ร้อยสาย เหลือง

SQUARE JUNCTION BOX-TOT

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย เหลือง

SADDLE CLIP-TOT

กิ๊บจับท่อ-ร้อยสาย เหลือง

CIRCULAR JUNCTION BOX-TOT

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย เหลือง

HANDY JUNCTION BOX4"X2"- TOT

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม4"X2" เหลือง

PIPE CLIP-TOT

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง

INSPECTION ELBOW 90 ํ-TOT

ข้องอ 90 ํ ฝาปิด-ร้อยสาย เหลือง

INSPECTION TEE-TOT

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง

CONNECTOR-TOT

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง

SHORT BEND 90 ํ-TOT

ข้อโค้ง 90 ํ ช่วงสั้น(ฉีด)-ร้อยสาย เหลือง