ท่อ PVC(ตราช้าง)

ท่อ PP-R 80 ย่อมาจาก Random Copolymer Polypropylene (80) เป็นพลาสติกคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นท่อที่คิดค้นขึ้นภายใต้คุณสมบัติด้านเคมี และฟิสิกส์ ที่เกิดคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะสมต่อการ ใช้งานท่อประปา และงานท่อประเภทต่างๆ เป็นท่อพลาสติกที่มีพื้นฐานโครงสร้าง ทางเคมีมาจาก Polypropylene ซึ่งได้รับการยอมรับ จาก Greenpeace ว่า เป็นพลาสติกที่สะอาดมากที่สุดชนิดหนึ่ง

รายละเอียดสินค้า
เอกสารต่างๆ

ท่อพีวีซีตราช้าง "งานร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS (SCG "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT(WHITE)" JIS)

Plain End

ชนิดปลายเรียบ

 

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง "งานร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว)"JIS (SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT(YELLOW)") JIS

SOCKET-WEC

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว

ELBOW 90 ํ-WEC

ข้องอ 90 ํ ขาว

SQUARE JUNCTION BOX-WEC

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย ขาว

TEE-WEC

สามทาง-ร้อยสาย ขาว

CIRCULAR JUNCTION BOX-WEC

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ขาว

HANDY JUNCTION BOX4"X2"-WEC

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม4"X2" ขาว

PIPE CLIP-WEC

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว

INSPECTION ELBOW 90 ํ-WEC

ข้องอ 90 ํ ฝาปิด-ร้อยสาย ขาว

INSPECTION TEE-WEC

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว

CONNECTOR-WEC

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว

SHORT BEND 90 ํ-WEC

ข้อโค้ง 90 ํ ช่วงสั้น(ฉีด)-ร้อยสาย ขาว

SHORT BEND 45 ํ HES 2-WEC

ข้อโค้ง 45 ํ ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสายไฟสีขาว

SHORT BEND 90 ํ HES 2-WEC

ข้อโค้ง 90 ํ ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสายไฟสีขาว

BENDING SPRING WEC

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟสีขาว

WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี ขาว

WHITE FLEXIBLE CONNECTORS

ข้อต่อท่ออ่อนลายฟูก ขาว

ท่อพีวีซีตราช้าง "งานร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS (SCG "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT(WHITE)" BS)

Plain End

ชนิดปลายเรียบ

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง "งานร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีขาว)"BS (SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT(WHITE)") BS

SOCKET-WHITE (BS)

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย สีขาว (BS)

ELBOW 90 ํ-WHITE (BS)

ข้องอ 90 ํ -ร้อยสาย สีขาว (BS)

TEE-WHITE (BS)

สามทาง-ร้อยสาย สีขาว (BS)

INSPECTION ELBOW 90 ํ - WHITE (BS)

ข้องอ 90 ํ ฝาเปิด-ร้อยสาย สีขาว (BS)

INSPECTION TEE - WHITE (BS)

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย สีขาว (BS)

REDUCER - WHITE (BS)

-ข้อต่อตรงลด- ร้อยสาย สีขาว (BS)

PIPE CLIP- WHITE (BS)

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย สีขาว (BS)

CONNECTOR- WHITE (BS)

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย สีขาว (BS)

1 WAY TERMINAL BOX- WHITE (BS)

กล่องพักสายกลม 1 ทาง สีขาว (BS)

2 WAY THROUGH BOX- WHITE (BS)

กล่องพักสายกลม 2ทางผ่าน สีขาว (BS)

2 WAY ANGLE BOX- WHITE (BS)

กล่องพักสายกลม 2 ทางมุม สีขาว (BS)

3 WAY TEE BOX - WHITE (BS)

กล่องพักสายกลม 3ทางที สีขาว (BS)

4 WAY CROSS BOX - WHITE (BS)

กล่องพักสายกลม 4ทาง สีขาว (BS)

1 WAY DEEP TERMINAL BOX - WHITE (BS)

กล่องพักสายกลมลึก 1 ทาง สีขาว (BS)

2 WAY DEEP THROUGH BOX - WHITE (BS)

กล่องพักสายกลมลึก 2ทางผ่าน สีขาว (BS)

2 WAY DEEP ANGLE BOX- WHITE (BS)

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางมุม สีขาว (BS)

4 WAY DEEP TEE BOX - WHITE (BS)

กล่องพักสายกลมลึก 3ทางที สีขาว (BS)

4 WAY DEEP CROSS BOX - WHITE (BS)

กล่องพักสายกลมลึก 4ทาง สีขาว (BS)

SQUARE JUNCTION BOX 4X4
(86x86x40)- WHITE (BS)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x4
(86x86x40) สีขาว (BS)

SQUARE JUNCTION BOX 4X4
(86x86x46) THICKEN - WHITE (BS)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมหนา 4x4
(86x86x54) สีขาว (BS)

DEEP SQUARE JUNCTION BOX 4X4
(86x86x54)- WHITE (BS)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 4x4
(86x86x40) สีขาว (BS)

SQUARE JUNCTION BOX 4X4
(77x77x38) CONCEAL- WHITE (BS)

กล่องสี่เหลี่ยมฝังผนัง 4x4
(77x77x38) สีขาว (BS)

DEEP SQUARE JUNCTION BOX 4X4
(77x77x48) CONCEAL- WHITE (BS)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึกฝังผนัง 4x4
(77x77x48) สีขาว (BS)

HANDY JUNCTION BOX 4X2
(164x77x38)- WHITE (BS)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2
(164x77x38) สีขาว (BS)

HANDY JUNCTION BOX 4X2
(141x77x50)- WHITE (BS)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2
(141x77x50) สีขาว (BS)

HANDY JUNCTION BOX 4X2
(164x77x50)- WHITE (BS)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2
(164x77x50) สีขาว (BS)

COVER SQUARE JUNCTION BOX - WHITE (BS)

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x4 สีขาว (BS)

COVER SQUARE JUNCTION BOX - WHITE (BS)

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2 สีขาว (BS)

ENTRY PLUG FOR JUNCTION JUNCTION BOX - WHITE (BS)

ปลั๊กอุดรู สำหรับ กล่องพักสาย สีขาว (BS)

BENDING SPRING - WHITE (BS)

สปริงดัดท่อ-ร้อยสาย สีขาว

COVER JUNCTION BOX WEC(BS)

ฝาปิดกล่องพักสายกลม สีขาว (BS)

WHITE CORRUGATED PVC COUNDUIT(BS)

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี ขาว (BS)

WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS (BS)

ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสาย สีขาว (BS)