ท่อ PVC(ตราช้าง)

ท่อ PP-R 80 ย่อมาจาก Random Copolymer Polypropylene (80) เป็นพลาสติกคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นท่อที่คิดค้นขึ้นภายใต้คุณสมบัติด้านเคมี และฟิสิกส์ ที่เกิดคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะสมต่อการ ใช้งานท่อประปา และงานท่อประเภทต่างๆ เป็นท่อพลาสติกที่มีพื้นฐานโครงสร้าง ทางเคมีมาจาก Polypropylene ซึ่งได้รับการยอมรับ จาก Greenpeace ว่า เป็นพลาสติกที่สะอาดมากที่สุดชนิดหนึ่ง

รายละเอียดสินค้า
เอกสารต่างๆ

ท่อพีวีซีตราช้าง "ท่อประปา" (SCG "WATER SUPPLY PIPE")

Plain End

ชนิดปลายเรียบ

End Socket

ชนิดบานหัว

ท่อพีวีซีตราช้าง "ท่อเซาะร่อง" (SCG "SLOTTED SCREEN PIPE")

Plain End

ชนิดปลายเรียบ

End Socket

ชนิดบานหัว

 

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง "งานรับแรงดัน(ฉีด)" (SCG FITTING "PREESSURE WORK (INJECTION)")

SOCKET-WS B

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า

REDUCING SOCKET-WS B

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า

ELBOW 90 ํ -WS B

ข้องอ 90 ํ -หนา ฟ้า

ELBOW 45 ํ -WS B

ข้องอ 45 ํ -หนา ฟ้า

ELBOW 90 ํ -WS B

ข้องอ 90 ํ เกลียวนอก -หนา ฟ้า

สามทาง-หนา ฟ้า

TEE - WS B

REDUCING TEE - WS B

สามทางลด-หนา ฟ้า

VALVE SOCKET - WS B

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า

FAUCET CAP - WS B

ฝาครอบเกลียวใน-หนา ฟ้า

FAUCET SOCKET - WS B

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า

FAUCET TEE - WS B

สามทางเกลียวใน - หนา ฟ้า

REDUCING ELBOW 90 ํ -WS B

ข้องอ 90 ํลด -หนา ฟ้า

FAUCET ELBOW 90ํ - WS B)

ข้องอ 90 ํ เกลียวใน- หนา ฟ้า

BRASS FAUCET SOCKET - WS B

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง - หนา ฟ้า

BRASS FAUCET ELBOW 90ํ - WS B

ข้องอ 90 ํเกลียวใน ทองเหลือง - หนา ฟ้า

BRASS FAUCET TEE - WS B

สามทางเกลียวใน ทองเหลือง- หนา ฟ้า

BRASS VALVE SOCKET - WS B

ข้อต่อตรงเกลียวนอก ทองเหลือง - หนา ฟ้า

BRASS VALVE ELBOW 90 - WS B

ข้องอ 90ํ เกลียวนอก ทองเหลือง - หนา ฟ้า

BRASS VALVE TEE - WS B

สามทางเกลียวนอก ทองเหลือง - หนา ฟ้า

CAP - WS B

ฝาครอบ - หนา ฟ้า

CAP - WS B

ฝาครอบ - หนา ฟ้า

NIPPLE- WS B

นิปเปิ้ล - หนา ฟ้า

SOCKET UNION - WS B

ข้อต่อยูเนี่ยน - หนา ฟ้า

REDUCING FAUCET - WS B

ข้อต่อลดเหลี่ยม - หนา ฟ้า

SOCKET PUSH IN - WS B

หัวกันไหล - หนา ฟ้า

VALVE PLUG - WS B

ปลั๊กอุดเกลียวนอก- หนา ฟ้า

SOCKET WITH PVC FLANGE

ข้อต่อตรงหน้าจานพีวีซี

VALVE SOCKET PUSH IN - WS B

หัวกันไหลเกลียวนอก - หนา ฟ้า

VALVE SOCKET UNION - WS B

ข้อต่อยูเนี่ยนสั้น- หนา ฟ้า

PIPE CLIP - WS B

คลิปก้ามปู - หนา ฟ้า

SADDLE CLIP - WS B

กิ๊ปจับท่อ - หนา ฟ้า

BALL VALVE - B

บอลวาล์ว - ฟ้า

BALL VALVE - B

บอลวาล์ว - ฟ้า

FOOT VALVE - WS B

หัวกะโหลก - หนา ฟ้า

ข้อต่อพีวีซีตราช้าง "งานระบายน้ำ(ฉีด)" (SCG FITTING "DRAINAGE WORK (INJECTION)")

SOCKET - DR B

ข้อต่อตรง - บาง ฟ้า

REDUCING SOCKET - DR B

ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า

TEE - DR B

สามทาง - บาง ฟ้า

45 ํ - DR B

ข้องอ 45 ํ- บาง ฟ้า ELBOW

TY - DR B

สามทางทีวาย - บาง ฟ้า

ELBOW 90 ํ - DR B

ข้องอ 90 ํ - บาง ฟ้า

REDUCING TEE - DR B

สามทางลด - บาง ฟ้า

U - TRAP - B

ยูแทรฟ - ฟ้า

CROSS TY - DR B

สี่ทางทีวาย - บาง ฟ้า

REDUCING Y - DR B

สามทางวายลด - บาง ฟ้า

U - TRAP (C/O) - B

ยูแทรฟ (มีช่องระบาย) - ฟ้า

S-TRAP (C/O) -B

เอสแทรฟ (มีช่องระบาย) - ฟ้า

P-TRAP (C/O) -B

พีแทรฟ (มีช่องระบาย) -ฟ้า

DRAIN PLUG -B

แกนถ่ายน้ำ - ฟ้า

REDUCING TY - DR B

สามทางทีวายลด - บาง ฟ้า

CLEAN OUT PLUG H

ท่อสั้นฝาปิดเกลียว

ECCENTRIC REDUCING BUSH-B

ท่อสั้นลดเยื้องศูนย์ - ฟ้า

CAP- DR BLUE

ฝาครอบบาง

CONCENTRIC REDUCING BUSH-B

ท่อสั้นลด- ฟ้า

<
<